Produkte von Osram

 
 
 
OSRAM 64641 HLX 150W 24V G6,35 2000H

Halogen-Stift 24V, 150W, G 6.35, (Os 64641)

Inhalt: 1 Stück

9,68 € *

OSRAM MR11 100W 12V G5,3-4,8 64624 Fokuslampe

Fokuslampe 12V, 100W, G 5.3-4.8, Ø 35mm, (Os 64624)

Inhalt: 1 Stück

19,24 € *

OSRAM 64634 HLX 150W 15V GZ6.35 Fokuslampe

Fokuslampe 15V, 150W, Sockel GZ 6.35, Ø 50mm, (Os 64634,...

Inhalt: 1 Stück

12,49 € *

OSRAM MR16 100W 12V GZ6,35 EFP A1/231 64627...

Fokuslampe 12V, 100W, GZ 6.35, (Os 64627, Ph 6834)

Inhalt: 1 Stück

12,49 € *

OSRAM Fokuslampe 75W 12V GZ6.35 64615 HLX

Fokuslampe 12V, 75W, Sockel GZ 6.35 (6853,64615) HLX

Inhalt: 1 Stück

12,49 € *

OSRAM MR11 75W 12V G5.3-4.8 64617 Fokuslampe

Fokuslampe 12V, 75W, G 5.3-4.8, Ø 35mm, (Os 64617)

Inhalt: 1 Stück

16,56 € *

   
 
 

Zuletzt angesehen