Fokuslampe MR11 52W 10V GZ4 20h 13298

Fokuslampe 10V, 52W, GZ 4, (Ph 13298)

Inhalt: 1 Stück

24,05 € *

OSRAM MR16 100W 12V GZ6,35 EFP A1/231 64627...

Fokuslampe 12V, 100W, GZ 6.35, (Os 64627, Ph 6834)

Inhalt: 1 Stück

9,45 € *

2 x OSRAM MR11 75W 12V G5.3-4.8 64617...

Fokuslampe 12V, 75W, G 5.3-4.8, Ø 35mm, (Os 64617)

Inhalt: 2 Stück (16,57 € * / 1 Stück)

33,13 € *

2 x OSRAM 64634 HLX 150W 15V GZ6.35 Fokuslampe

Fokuslampe 15V, 150W, Sockel GZ 6.35, Ø 50mm, (Os 64634,...

Inhalt: 2 Stück (9,62 € * / 1 Stück)

19,24 € *

2 x OSRAM MR11 100W 12V G5,3-4,8 64624...

Fokuslampe 12V, 100W, G 5.3-4.8, Ø 35mm, (Os 64624)

Inhalt: 2 Stück (17,50 € * / 1 Stück)

34,99 € *

2 x Fokuslampe MR11 35W 14V GZ4 13165

Original-Philips Fokuslampe 14V, 35W, GZ4, Ø 35mm (Ph 13165)

Inhalt: 2 Stück (26,30 € * / 1 Stück)

52,60 € *

2 x MR11 75W 12V GZ4 Fokuslampe (für...

Fokuslampe 12V, 75W, G4 (für TriLight), (Ph 14552)

Inhalt: 2 Stück (14,00 € * / 1 Stück)

27,99 € *

2 x OSRAM Fokuslampe 75W 12V GZ6.35 64615 HLX

Fokuslampe 12V, 75W, Sockel GZ 6.35 (6853,64615) HLX

Inhalt: 2 Stück (9,64 € * / 1 Stück)

19,28 € *

   
 
 

Zuletzt angesehen